Styrelse och ledning

Hans Benndorf

Styrelseordförande sedan år 2015, ledamot sedan 2014

Utbildning och tidigare erfarenhet

Civilekonom och Ekonomie Doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Har arbetat som forskare och lärare i tio år. I drygt 25 år har han haft VD och divisionschefsbefattningar i Skandia, Postbanken, DnB och Länsförsäkringar

Övriga styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Telias Pensionsstiftelse, Helsinki Data Center, Brandkontoret och PreEra samt ledamot i Metaforce och Sea Events.