Om oss

Idun Liv är specialiserade på digitala liv- och kapitalförsäkringar för individer, grupper och företag. Våra försäkringar skapar förutsättningar för en tryggare ekonomisk framtid för våra kunder och deras efterlevande. Läs mer om oss på Idun Liv och hur vi jobbar här.

Marknadsledande inom digital livförsäkring

Idun Liv grundades 2014 och vi har sedan dess arbetat för att skapa förutsättningar för en tryggare framtid för våra kunder. Vår ambition är att alltid kunna erbjuda försäkringslösningar som passar våra kunders unika livssituationer, och vi anpassar kontinuerligt våra försäkringar i takt med att deras behov och förutsättningar förändras. Idun Livs försäkringar är enkla att teckna och vi har förmodligen branschens snabbaste skadereglering. Idun Liv består av ett tiotal anställda som tillsammans arbetar engagerat för att utveckla högkvalitativa försäkringar för våra kunder och för att vara ett stöd för dem genom livets olika faser.

Vår vision

Idun Livs vision är att erbjuda bra och hållbara försäkringslösningar som ständigt utvecklas för att möta våra kunders behov. Namnet Idun, som betyder "den som föryngrar", återspeglar vårt engagemang för att kontinuerligt förnya och förbättra vårt erbjudande. Som en pålitlig partner genom livets skeden vill vi bidra till en mer harmonisk och trygg framtid, samtidigt som vi tar hänsyn till miljömässig och social hållbarhet. Vi strävar efter att minimera vår klimatpåverkan, stödja initiativ som främjar en hållbar utveckling och arbeta för att förbättra livskvaliteten för våra kunder och samhället i stort.

Hållbarhet

Digitala försäkringsprodukter med låg klimatpåverkan

Som försäkringsbolag vilar det ett stort ansvar på oss att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling. Vi arbetar därför aktivt med att integrera hållbarhetsaspekter i vår verksamhet, både vad gäller interna processer och produkterbjudande.

Karriär

Väx med oss på Idun Liv

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång. Idun Liv är ett bolag med tillväxtambitioner och som alltid vill ligga i framkant. Vår långsiktiga framgång bygger på att ha kompetenta och engagerade medarbetare med en stark vilja att skapa en tryggare framtid för våra kunder.