Kundservice

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har frågor eller synpunkter.

Välkommen att kontakta oss

Har du frågor eller synpunkter?
Tveka inte att kontakta oss! Vi ser till att rätt person hjälper dig och hanterar ditt ärende.  

Synpunkter och klagomål

Kontakta oss om du stöter på problem eller har förslag på förbättringar. Vi hanterar dina klagomål snabbt, ärligt och enkelt. Våra rutiner säkerställer att vi kan lösa eventuella problem på bästa sätt. Dina åsikter är värdefulla för oss eftersom vi ständigt strävar efter att förbättra vår verksamhet.

Vanliga frågor

Vi svarar på sina frågor och synpunkter måndag - fredag 09.00 -17.00

Mina sidor kan du se och administrera dina försäkringar.

Du kan enkelt teckna din livförsäkring här. Du väljer själv belopp och svarar på några frågor om din hälsa. Du är klar på fem minuter.

Som försäkringstagare har du en så kallad särskild förmånsrätt till tillgångar som motsvarar bolagets skuld till dig. Försäkringstagarnas fordran kommer före många andra fordringar i en konkurs. Det finns dock ingen garanti för att de tillgångar som finns vid konkurstillfället räcker till att täcka hela skulden till försäkringstagarna.

Det är Finansinspektionen som är tillsynsmyndighet över svenska försäkringsbolag och bevakar att försäkringsbolagens tillgångar är tillräckliga stora för att täcka skulden till försäkringstagarna och att de dessutom har ett buffertkapital. Om försäkringsbolaget inte har tillräckligt med buffertkapital ska Finansinspektionen ingripa.

Ditt försäkringssparande omfattas inte av någon insättningsgaranti på samma sätt som tillgångar på ett konto i en bank eller ett kreditmarknadsföretag.