Behandling av person­uppgifter

Behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, EU 2016/679). Förordningen syftar till att skydda den enskildes integritet. Idun Liv Försäkring AB, som är personuppgiftsansvarig, är skyldig att behandla dina personuppgifter enligt förordningens regler.

Vi sparar enbart nödvändig data

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. För att du ska kunna ha tjänster hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Vi behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett varsamt och ansvarsfullt sätt.

I vår personuppgiftspolicy förklarar vi vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna. Den beskriver också vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. I personuppgiftspolicyn kan du också läsa vart du vänder dig om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar personuppgiftspolicyn längs ner på denna sida.

Lagar och förordningar kring personuppgifter

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.

Försäkringsbolaget samarbetar med återförsäkringsföretag. Försäkringsbolaget kan därför komma att överföra personuppgifter till återförsäkringsföretaget, som i sin tur kommer att behandla personuppgifterna som personuppgiftsansvarig. För ytterligare information om återförsäkringsföretagets behandling av personuppgifter, läs mer hos Hannover-re

Om du vill veta hur vi behandlar dina personuppgifter eller framföra klagomål, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på info@idunliv.se.

Dokument