Synpunkter och klagomål

Vår högsta prioritet är att ge dig bästa möjliga service. Om du är missnöjd med din erfarenhet hos oss, tveka inte att kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Om du inte är nöjd

Vi har särskilda rutiner för att kunna bemöta och hantera de eventuella problem som du kan råka ut för som kund på bästa möjliga sätt.

I första hand kontaktar du klagomålsansvarig på Idun Liv

Vi strävar efter att hantera alla klagomålsärenden skyndsamt, vilket i normalfallet innebär under 14 dagar. Skulle handläggningen dra ut på tiden mer än 14 dagar kommer vi hålla dig underrättad om handläggningen och anledningen till dröjsmålet. Om vi inte kan gå dina synpunkter till mötes i alla situationer har du alltid rätt att få veta varför. Peter Appelgren är anmäld som klagomålsansvarig till finansinspektionen. Våra rutiner avseende klagomål kan erhållas per post. Mer information om vad som räknas som klagomål framgår av Finansinspektionens föreskrifter FFFS 2002:23.

Adress till klagomålsansvarig på Idun Liv

Idun Liv Försäkring AB
Att: Klagomålsansvarig
Grev Turegatan 14, 114 46 Stockholm

020-120 00 15
kundsynpunkter@idunliv.se

Peter Appelgren

Peter Appelgren

Andra instanser som kan vägleda och hjälpa dig som kund

Allmänna Reklamationsnämnden

Om du efter att vi bemött ett klagomålsärende ändå känner dig osäker, kan du få frågan prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. De prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare opartiskt och utan kostnad.

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
Tel: 08-508 860 00
www.arn.se

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Du kan även kontakta rådgivningsbyrån Konsumenternas Försäkringsbyrå som utan kostnad ger dig hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller dina privata, frivilliga försäkringar.

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 242 15
104 51 Stockholm
Tel: 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar tvister gällande liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkring mellan konsumenter och försäkringsbolag i de fall där det krävs medicinska bedömningar. Nämnden har en rådgivande funktion. Det kostar ingenting att få sitt ärende prövat av nämnden.

Svensk Försäkrings Nämnder, Personförsäkringsnämnden
Box 24067
104 50 Stockholm
Tel: 08-522 787 20
www.forsakringsnamnder.se