Idun Liv

Lånekoll väljer Idun Liv som partner för livförsäkringar

Lånekoll, som hjälper privatpersoner att upphandla bolån mellan flera banker, startar samarbete med Idun Liv. Samarbetet innebär att Lånekoll nu erbjuder sina bolånekunder en av marknadens mest attraktiva och digitala livförsäkringar genom Idun Liv.

Lånekoll väljer Idun Liv som partner för livförsäkringar

Lånekoll, som är en marknadsledande aktör i Sverige på bolåneförmedling, har under 2021 sett en kraftig ökning av intresset för sina bolånetjänster. Både Lånekoll och Idun Liv utvecklar digitala tjänster för konsumenter och samarbetet innebär att Idun Liv blir försäkringsgivare för Lånekolls kunder som tecknar en livförsäkring. Genom bolagets integration kan Lånekolls kunder teckna försäkring och besvara hälsodeklaration helt digitalt samt signera avtalet med BankID på bara några minuter.

- Vi på Lånekoll arbetar löpande med att förbättra och utveckla vårt erbjudande för våra kunder. Att kunna erbjuda livförsäkringar ser vi som en naturlig del i vårt erbjudande. Vi fokuserar på att utveckla tekniska lösningar för bolån och göra bolåneflödet helt digitalt. Idun Livs profil som marknadsledande inom digital livförsäkring, gör dem till helt rätt partner för oss och det ska bli spännande att erbjuda tjänsten till marknaden framöver säger Pontus Holgersson, VD för Lånekoll.

- Vi är mycket glada över vårt partnerskap med Lånekoll som ligger helt i linje med vår målsättning att tillgängliggöra livförsäkring för svenska folket. Idag blir bolånekunder ofta hänvisade till bankernas bolåneförsäkringar och får då en försäkring som binder kunden till banken vilket bland annat gör det svårt att byta bank om hälsan försämras. Idun livs livförsäkring är en helt fristående livförsäkring med höga försäkringsbelopp och en helt digital och automatiserad ansökningsprocess. Vi ser fram emot att försäkra Lånekolls kunder säger Peter Appelgren, VD för Idun Liv.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Appelgren, VD Idun Liv, Tel: +46 76-116 60 66, peter.appelgren@idunliv.se
Pontus Holgersson, VD Lånekoll, +46 734-22 33 31, pontus.holgersson@lanekoll.se


Nyheter

Arkiv

Vem behöver en livförsäkring?

En livförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt skydd till dina efterlevande. Den fungerar som en ekonomisk trygghet för familjemedlemmar och andra närstående personer genom att betala ut ett engångsbelopp.

Idun Liv

Idun Liv lanserar en ny hemsida

Idun Liv, ledande inom digital livförsäkring, lanserar ny användarvänlig hemsida med snabbare processer för att teckna och hantera försäkringar samt förbättrade funktioner för skadereglering.