Idun Liv

Deras digitala tjänst för pensionsflytt utmanar jättarna

Medan traditionella aktörer kämpar med byråkrati har Idun Liv och Sigmastocks tagit snabba kliv framåt på pensionsmarknaden.

- Genom att kunna flytta och påverka förvaltningen ges kunden valfrihet och möjlighet att styra sitt sparande, även om det inte själva är experter, säger Peter Appelgren, vd för Idun Liv.

Deras digitala tjänst för pensionsflytt utmanar jättarna

Tjänstepensionen – som kan utgöra upp till ungefär en tredjedel av den samlade pensionen för en person med medelinkomst – har historiskt varit ett trögrörligt område präglat av höga avgifter, pappersexercis och låg valfrihet.

Men de senaste åren har digital teknik och nya regler öppnat för en förändring: Det har blivit enklare att flytta tjänstepensioner – vilket innebär att man som sparare kan gå från äldre och dyrare lösningar, till billigare alternativ som dessutom ger mer kontroll.

Det är något som den digitala spartjänsten Sigmastocks har tagit fasta på, genom en lösning som innebär att man i ett och samma digitala flöde kan hitta sina utspridda tjänstepensioner från tidigare anställningar, begära att flytta dem och påverka sitt sparande. Processen tar ungefär 10 minuter. Sigmastocks erbjuder sedan automatiserad förvaltning direkt i aktier, istället för i fonder. För att sköta själva flytten samarbetar Sigmastocks med det digitala försäkringsbolaget Idun Liv.

Peter Appelgren, som är vd på Idun Liv, är nöjd över samarbetet och tycker att det på vissa sätt är tacksamt att verka i en bransch som är lite tungrodd:

– Det innebär att vi som är lite mindre och lite mer på tårna kan springa fortare och ligga i framkant. Eftersom vi grundades 2014 har vi kunnat undvika äldre system. Medan många äldre och större bolag kämpar med både komplexa verksamheter och komplexa system kan vi lägga fokus på smidighet, en positiv kundresa och rimliga priser.

Han har varit verksam i branschen i drygt 20 år. Under den perioden har han sett stora förändringar.

– En våg av nya företag har banat väg för ökad konkurrens. Det är inte bara försäkringsbolagen själva som har utvecklats, utan även teknikföretag som erbjuder innovativa lösningar och smidigare användargränssnitt.

Han lyfter fram den tekniska utvecklingen som en av de mest avgörande faktorerna, och specifikt smarta mobiler och mobilt BankID.

– Det har ökat tillgängligheten dramatiskt. Kundens förväntningar har förändrats och teknik och användarvänlighet har blivit en försäljningsdrivande faktor. En intuitiv upplevelse förväntas inte bara när man köper strumpor eller kaffe på nätet, utan även när man hanterar sina försäkringar. De branscher som inte har anpassat sig till detta har lämnat luckor som nya aktörer nu fyller.

Utvecklingen har gjort att försäkringsmarknaden blivit mycket mer kundcentrerad, menar han.

– För både Idun Liv och Sigmastocks är det centralt att ge kunderna kontroll över sitt sparande. Därför är vi en bra match. Genom att kunna flytta och påverka förvaltningen får kunden valfrihet och möjlighet att styra sitt sparande, även om de inte själva är experter, säger Peter Appelgren.

Mai Thai, som är en av Sigmastocks grundare, håller med:

– Vårt mål är att ge kunderna ökad kontroll över sin tjänstepension genom att kunna flytta den från en dyr lösning och genom att kunna påverka förvaltningen. Det vi gör är klassisk diskretionär förvaltning, men helt digitalt till skillnad från traditionella aktörer. Historiskt sett har den här tjänsten varit tillgänglig hos större banker och exklusiva fondförvaltare. Men nu gör vi den tillgänglig för alla typer av sparare.

Hon framhåller också att den ökade valfriheten och rörligheten innebär en viktig prispress:

– Det kan leda till minskade avgifter och att man undviker dyra lösningar och överprissatta fonder.

Peter Appelgren konstaterar att även om mycket redan har förenklats finns det en hel del kvar att göra innan marknaden ser ut som han och Sigmastocks önskar. Redan nu går det snabbt att hitta sina tjänstepensioner och att begära en flytt – men sedan kan den administrativa processen ta 2-3 månader, bland annat eftersom underskrifter från arbetsgivare och försäkringsbolag ska samlas in.

Samtidigt är han optimistisk inför att även den här delen av processen ska kunna snabbas på framöver. Dels genom regeländringar, men också genom egna initiativ.

– Ett hinder har varit att försäkringsbolag historiskt  krävt pappersbaserade signaturer. Det var en stor utmaning som orsakade väntetider. Vi var först ut med att nappa på en ny teknisk lösning som möjliggör digital signering från både mottagare och avsändare vilket kan snabba upp flyttprocessen avsevärt. Nu ser vi att fler bolag ansluter sig till tjänsten och vi hoppas, för alla pensionssparares skull, att detta blir marknadsstandard.

Kom ihåg att pengar på börsen både kan öka och minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för att du får tillbaka det investerade kapitalet.

Redo att komma igång? Här kan du hitta och flytta dina tjänstepensioner  


Nyheter

Arkiv

Vem behöver en livförsäkring?

En livförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt skydd till dina efterlevande. Den fungerar som en ekonomisk trygghet för familjemedlemmar och andra närstående personer genom att betala ut ett engångsbelopp.

Idun Liv

Idun Liv lanserar en ny hemsida

Idun Liv, ledande inom digital livförsäkring, lanserar ny användarvänlig hemsida med snabbare processer för att teckna och hantera försäkringar samt förbättrade funktioner för skadereglering.