Bli förmedlare

Vi söker samarbetspartners

Som förmedlare kan du förvänta dig en engagerad partner med konkurrenskraftiga försäkringsprodukter när du samarbetar med oss. Idun Liv har ingen egen säljkår utan vi fokuserar i stället på diverse partnerskap. Våra produkter är utmärkta för försäljning via förmedlare.

Kontakta oss redan idag! Ta första steget att samarbeta med oss genom att kontakta Peter Appelgren som är ansvarig för förmedlade avtal. Om du har frågor, står vi till tjänst och kan berätta om alla fördelar ett samarbete med oss innebär. Kontakta oss