Genom att surfa vidare godkänner du att webbplatsen använder cookies. Jag förstår

Grupplivförsäkring

Försäkringen ger ersättning vid dödsfall för dig som är angiven som försäkrad i försäkringsbrevet. Ersättningen betalas ut till din maka/make eller sambo. Om maka/make eller sambo inte finns betalas ersättningen till dina arvingar.

Vad täcker försäkringen?

  • Försäkringen betalar ersättning om du avlider under försäkringstiden.
  • Den betalar också ut ersättning om ditt arvsberättigade barn avlider innan utgången av den månad barnet fyller 18 år.
  • Även dödfött barn som avlidit efter utgången av havandeskapsvecka 22 omfattas av barnskyddet.
  • Utländskt barn, som du avser att adoptera, är försäkrat så snart det kommit till Sverige, förutsatt att det finns ett medgivande enligt socialtjänstlagen.

När gäller försäkringen inte?

  • Försäkringen ersätter inte dödsfall orsakade av självmord under det första försäkringsåret.
  • Ett barn omfattas inte av barnskyddet om barnet vid den tidpunkt då livförsäkringen träder i kraft vårdas på sjukvårdsinrättning på grund av sjukdom.

 

Denna försäkring kan i dagsläget inte nytecknas.