Vem behöver en livförsäkring?

En livförsäkring är en försäkring som ger ekonomiskt skydd till dina efterlevande. Den fungerar som en ekonomisk trygghet för familjemedlemmar och andra närstående personer genom att betala ut ett engångsbelopp.

Behovet av livförsäkring varierar beroende på din personliga och ekonomiska situation. Föräldrar med barn eller andra anhöriga som är ekonomiskt beroende av dem kan ha nytta av en livförsäkring, då den ger ekonomiskt stöd vid dödsfall och hjälper till att täcka kostnader för bostad, utbildning och andra levnadsomkostnader. Äkta makar och partners som är beroende av varandras inkomst kan också dra nytta av en livförsäkring, då den ger ekonomisk trygghet och hjälper den efterlevande att hantera ekonomiska svårigheter efter den andres bortgång.

Har du särkullbarn är en livförsäkring rekommenderad.  Livförsäkringen fungerar som ett sätt att dels skydda särkullbarnens möjligheter att få ut sitt arv, dels kvarlevande makes eller makas möjligheter att betala särkullbarnen och behålla bostaden.

Husägare med lån kan använda livförsäkringen för att betala av bostadslånet vid dödsfall, vilket skyddar familjen från att behöva sälja huset för att täcka skulden. Företagsägare kan skydda sin verksamhet med hjälp av en livförsäkring som ger medel för att täcka förluster eller köpa ut den avlidnes andel i företaget.

Människor med stora personliga skulder kan också dra nytta av en livförsäkring, då den hjälper till att betala av skulder och förhindrar att dessa överförs till anhöriga. För personer utan betydande sparande kan livförsäkringen fungera som ett ekonomiskt skyddsnät för de efterlevande.

Idun Liv erbjuder en livförsäkring med ett helt digitalt teckningsförfarande. Du tecknar försäkringen direkt vår hemsida. Här kan du också besvara några enkla frågor för att se om du behöver en livförsäkring.


Nyheter

Arkiv
Idun Liv

Idun Liv lanserar en ny hemsida

Idun Liv, ledande inom digital livförsäkring, lanserar ny användarvänlig hemsida med snabbare processer för att teckna och hantera försäkringar samt förbättrade funktioner för skadereglering.